Dr. med. Manfred Schlüter

Metge especialista

Currículum vitae - Qualificacions

Ortopèdia - medicina esportiva

telèfon emergèncias

0034 636 296 378

Dr. med. Michael E.- Rösel

Metge especialista

Curriculum vitae - Qualificacions

Medicina general

telèfon emergèncias

0034 697 339 549

* Ortopèdia
* Assistència sanitària bàsica de traumatologia
* Urgències
* Assistència sanitària bàsica de medicina esportiva
*

Quiroteràpia (també conegut com: encaixar una vèrtebra o una articulació dislocada”)     

* Ecografias d'articulacions, tendons, parts toves i de la musculatura
* Realització d'informes radiològics
* Intervencions ambulatòries
* Assistència post-operatòria
* Coordinació i organització de la rehabilitació  
* artrosis profilaxi
* Visites a domicili
*

Assistència en vols

* Assistència sanitària bàsica de medicina familiar
* Urgències
* ECG, ECG perllongat
Mesuraments de la tensió perllongades
* Ecografias
Funció pulmonar
* Proves de laboratori
* diagnòstic d'al-lèrgies
* Mesures sanitàries preventives per a ell i ella
* Medicina per al viatger
* Exàmens d'aptitud mèdica per la capbussada
* Vacunació
* Teràpia neural
* Medicina psicosomàtica
* Homeopati
* Cirurgia menor / cures
* Visites a domicili
* Mediació per obtenir ràpidament una cita amb els especialistes corresponents
* Assistència en vols